پروژه های خاتمه یافته

پروژه های خاتمه یافته

طراحی، خرید، اجرا، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاه نفت سنگین قشم

طراحی، خرید، اجرا، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاه نفت سنگین قشم (شامل فاضلاب-های Sanitary, Rain Water, COC, POC ) به صورت EPC
ظرفیت: 98400 متر مکعب در شبانه روز.
متشکل از واحدهای فرآیندیstorm basin, sanitary, DAF, CPI
کارفرما: شرکت قشم پارس بهین پالایش نفت قشم

طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب پکیج تصفیه آب Blow Down برجهای خنک کننده نیروگاه اتمی اراک

پروژه طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه آب Blow Down برجهای خنک کننده نیروگاه اتمی اراک
ظرفیت: 384 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت مهندسی و ساخت نیروگاه های اتمی

ادامه مطلب »

طراحی، خرید، اجرا، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاه نفت سنگین قشم

طراحی، خرید، اجرا، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاه نفت سنگین قشم (شامل فاضلاب-های Sanitary, Rain Water, COC, POC ) به صورت EPC
ظرفیت: 98400 متر مکعب در شبانه روز.
متشکل از واحدهای فرآیندیstorm basin, sanitary, DAF, CPI
کارفرما: شرکت قشم پارس بهین پالایش نفت قشم

ادامه مطلب »