صنایع فولاد و معادن

صنایع فولاد و معادن

در صنایع فولاد و معدن تمامی واحدهای یوتیلیتی شامل
واحد تصفیه آب (Water Treatment Plant)
واحد تصفیه پساب (Waste Water Treatment Plant )
واحد های تولید آب دمین ( Demineralized Plant )
واحد( Condensate Polishing Plant ) CPP
و همچنین واحد های تولید گاز و کولینگ تاور و همچنین دیگر واحدها بصورت کامل توسط شرکت پترو صنعت طراحی و اجرای می گردد .