بلاگ

پالایشگاه نفت سنگین قشم

توسط دسته بندی نشده در 21 فوریه 2021

کارفرما:پارس بهین پالایش نفت قشم

نام پروژه : طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه پالایشگاه نفت سنگین قشم

ظرفیت فاضلاب نفتی : 1584 متر مکعب در شبانه روز

ظرفیت فاضلاب انسانی: 75 متر مکعب در شبانه روز

تاریخ شروع: مهر

1398 درصد پیشرفت: 95 درصد