پروژه های در دست اجرا

پروژه های در دست اجرا

طراحی، تهیه و احداث کارواش ماشین آلات سنگین و سیستم تصفیه پساب شرکت فولاد هرمزگان جنوب

طراحی، تهیه و احداث کارواش ماشین آلات سنگین و سیستم تصفیه پساب مجموعه کارگاه رولیک، کارواش و تعمیرگاه مرکزی شرکت فولاد هرمزگان جنوب به روش EPC
ظرفیت: 240 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت فولاد هرمزگان جنوب

مطالعه و طراحی، تهیه، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب شهر سربیشه

مطالعه و طراحی، تهیه، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب شهر سربیشه وکلیه مخازن و ساختمانهای جانبی و محوطه
ظرفیت: 2500 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت دیبا تصفیه تامین آب و برق و کشت و صنعت سربیشه

پروژه های در دست اجرا

طراحی، تهیه و احداث کارواش ماشین آلات سنگین و سیستم تصفیه پساب شرکت فولاد هرمزگان جنوب

طراحی، تهیه و احداث کارواش ماشین آلات سنگین و سیستم تصفیه پساب مجموعه کارگاه رولیک، کارواش و تعمیرگاه مرکزی شرکت فولاد هرمزگان جنوب به روش EPC
ظرفیت: 240 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت فولاد هرمزگان جنوب

ادامه مطلب »

مطالعه و طراحی، تهیه، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب شهر سربیشه

مطالعه و طراحی، تهیه، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب شهر سربیشه وکلیه مخازن و ساختمانهای جانبی و محوطه
ظرفیت: 2500 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت دیبا تصفیه تامین آب و برق و کشت و صنعت سربیشه

ادامه مطلب »

مطالعه و طراحی، تهیه، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب شهر قائن

مطالعه و طراحی، تهیه، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب شهر قائن وکلیه مخازن و ساختمانهای جانبی و محوطه
ظرفیت: 9500 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت تصفیه و تامین آب صنعت قائن

ادامه مطلب »