بلاگ

پکیج تصفیه آب به روش RO

توسط دسته بندی نشده در 21 فوریه 2021

کارفرما : پالایش پارسیان سپهر

نام پروژه : طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه آب به روش RO جهت بازچرخانی

ظرفیت: 240 متر مکعب در شبانه روز

تاریخ شروع: اسفند 1398

درصد پیشرفت: 100 درصد