طراحی، تهیه و احداث کارواش ماشین آلات سنگین و سیستم تصفیه پساب شرکت فولاد هرمزگان جنوب

طراحی، تهیه و احداث کارواش ماشین آلات سنگین و سیستم تصفیه پساب مجموعه کارگاه رولیک، کارواش و تعمیرگاه مرکزی شرکت فولاد هرمزگان جنوب به روش EPC

ظرفیت: 240 متر مکعب در شبانه روز.

کارفرما: شرکت فولاد هرمزگان جنوب