طراحی، خرید، حمل، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه آب سایت مهر

طراحی، خرید، حمل، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه آب سایت مهر به روش RO به ظرفیت 480 (m3/d) کارفرما: شرکت پالایش پارسیان سپهر

   

طراحی، خرید، حمل، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه آب سایت مهر به روش RO

ظرفیت: 480 متر مکعب در شبانه روز.

کارفرما: شرکت پالایش پارسیان سپهر.