تهیه، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی مجموعه پکیج تصفیه فاضلاب فرودگاه ساری

ظرفیت : 231 متر مکعب در شبانه روز.

کارفرما: شرکت ساتراپ اقلیم