پروژه طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه آب Blow Down برجهای خنک کننده نیروگاه اتمی اراک

ظرفیت: 384 متر مکعب در شبانه روز.

کارفرما: شرکت مهندسی و ساخت نیروگاه های اتمی

پروژه های شرکت پتروصنعت آبانگاه.docx4